• Bulldozers at work in gravel mine

Haryt

3 tonna elektrik LHD ýerasty ýükleýji WJD-1.5

Dar damar gazmak üçin ykjam we ýeňil Load Haul Dump (LHD).(Uzakdan dolandyryş bar)
Dar damar operasiýalarynda işleýän wagtyňyzda peselmegi, has çeýeligi we operatoryň howpsuzlygyny hödürleýär.Işlemek we goldamak aňsat, we operatoryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin enjamyň yzky çarçuwasynda ýerleşýän operator bölümini özünde jemleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WJD-1.5 ýerasty magdan ýükleýjisi, ýük göterijiligi 3 tonna bolan kömür däl magdanlar üçin ýörite enjamdyr.Magdanlara iş netijeliligini ýokarlandyrmak we magdan çykdajylaryny azaltmak üçin birnäçe wezipesi bar.Şol bir derejedäki enjamlaryň arasynda iň gowy öndürijiligi bar..Enjamyň ini, uzynlygy we öwrüm radiusy, eritmäni azaltmak we iş çykdajylaryny azaltmak üçin dar tunelde işlemek üçin optimallaşdyrylýar.

3 Ton Electric LHD Underground Loader WJD-1.5

Tehniki spesifikasiýa

Ölçegi

Potensial

Tramming ölçegi 6850 * 1600 * 2080mm Standart çelek 1.5m3
Minerüsti arassalamak 220mm Loadüklemek 3000KG
Maks Lift beýikligi 3530mm Maks Breakout Force 86KN
Iň ýokary düşüriş beýikligi 1300mm Iň ýokary çekiş 104KN
Dyrmaşmak ukyby (Laden) 20 °

Çykyş

Agramy

Tizlik 0 ~ 10km / sag Operasiýa agramy 10600 kg
Wagtyň artmagy .066.0s Laden agramy 13600 kg
Boom peseltmek wagty .42.4s Öň oky (Boş) 3300 kg
Taşlamak wagty .044.0s Yzky ok (Boş) 7300 kg
Yrgyldama burçy ± 8 ° Öňki ok (ýüklenen) 7080KG

Güýçli otly

Elektrik hereketlendirijisi

Geçiriş

Model Y250M-4 Tork öwrüji DANA C270
Gorag derejesi IP44 Diş gutusy RT20000
Kuwwat 55kw / 1480rpm

Ok

Polýuslar 4 Marka CMG
Netijelilik 92.60% Model CY-F / R.
Naprýa .eniýe 220/380/440 Görnüşi Ygtybarly planeta oky

Esasy aýratynlyklary

Ram Çarçuwalar ownuk öwrüm radiusy bilen aýdyňlaşdyrylýar.Gowy geçirijiligi bar.
● Işleýişiň gowy iki taraplaýyn görnüşini üpjün etmek üçin gapdal oturgyçly “Ergonomics Canopy”.
● Güýçlendirilen gol we ýük çarçuwasynyň geometriýasy ýükleýiş işini gowulandyrýar.
Park Awtoulag duralgasynyň we işleýän tormozyň kombinasiýa dizaýny, tormozyň gowy işlemegini üpjün edýär.Tormoz modeli SAHR.
● Iki ok hem diferensial enjamlaşdyrylan.
The Sürüjiniň zähmet güýjüni azaltmak üçin işlemek üçin gidrawliki joýstik dolandyryşy.
Oil Nebitiň temperaturasy, nebit basyşy we elektrik ulgamy üçin awtomatiki duýduryş ulgamy.
● Nol zyňyndy elektrik hereketlendirijisi iş gurşawyny gowulandyrýar
Service Hyzmat we tehniki hyzmat üçin aňsat, ýerüsti giriş iş wagtyny optimallaşdyrýar
Power Güýç-agram derejesi ýokary aýlaw wagtyny üpjün edýär

3 Ton Electric LHD Underground Loader WJD-1.5
3 Ton Electric LHD Underground Loader WJD-1.5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň