• Bulldozers at work in gravel mine

Haryt

 • 14 ton Mining LHD Underground Loader WJ-6

  14 tonna magdan LHD ýerasty ýükleýji WJ-6

  DALI WJ-6 LHD ýerasty ýükleýjisi, bu pudakda ileri tutulýan ýükleýji hökmünde abraý gazanan ykjam awtomatlaşdyryş enjamy.Grounderasty ýükleýjiniň we ýerasty ýükleýjiniň bu kombinasiýasy 14 metrik tonna kuwwatlylygy we ajaýyp operator ergonomikasyny, şeýle hem her tonna arzan bahasy bilen üznüksiz ýokary öndürijiligi hödürleýär.

 • 10 ton Mining LHD Underground Loader WJ-4

  10 tonna magdan LHD ýerasty ýükleýji WJ-4

  10 tonnalyk ýük göterijilik ukyby bilen DALI WJ-4, awtoulag öndürijiligini ýeňilleşdirmek üçin synp önümçiliginiň iň ýokary derejesini we ýokary göterijilik beýikligini hödürleýär.DALI WJ-4 LHD ýerasty ýükleýjisi has ýokary öndürijilik hödürlemek üçin niýetlenendir.Akylly geometriýa, ýokary bökdençlik güýçleri we ýokary göteriji bilen çelegi çalt doldurmagy we has gysga aýlaw wagtyny üpjün edýär.Ösen güýç güýji tehnologiýasy, tuneliň sözbaşylaryny çalt arassalamak üçin çalt tizligi üpjün edýän awtomatiki dişli çalyşma we tork öwrüji gulpy bilen subut edilen geçirişi öz içine alýar.Çydamly oklar, has ygtybarly tormozlamak üçin çekiş we bahar ulanylýan gidrawliki tormozlary saklamak üçin çäkli süýşmek diferensiýalaryny ulanýarlar.

 • 7 ton Mining LHD Underground Loader WJ-3

  7 tonna magdan LHD ýerasty ýükleýji WJ-3

  Dar damar gazmak üçin ykjam we ýeňil Load Haul Dump (LHD).(Uzakdan dolandyryş bar)
  Dar damar operasiýalarynda işleýän wagtyňyzda peselmegi, has çeýeligi we operatoryň howpsuzlygyny hödürleýär.Işlemek we goldamak aňsat, we operatoryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin enjamyň yzky çarçuwasynda ýerleşýän operator bölümini özünde jemleýär.

 • Mining LHD Underground Loader WJ-2 scooptram loader

  Magdan LHD ýerasty ýükleýji WJ-2 skopram ýükleýjisi

  DALI LHD ýükleýjisi, çelegi çalt ýüklemek üçin ýokary gidrawlik güýji üpjün edýär.Powertrain güýji ýokary tizlikli tramwaý we öndürijiligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Undererasty ýerasty gurşaw üçin ýörite işlenip düzülen uzak ömürli komponentler, bir tonna arzan bahadan goşant goşýar.

 • WJ-2 Load Haul Dump Mining Loader

  WJ-2 ýük daşaýan magdan ýükleýjisi

  Operator we tehniki hyzmaty göz öňünde tutup, kabinada ROPS / FOPS kepillendirilen. Her tigiriň ujunda çygly SAHR tormozy, işleýän tormozyň dizaýny, awtoulag duralgasynyň tormozy we gyssagly tormoz.

 • 4 ton Mining LHD Underground Loader WJ-2

  4 tonna magdan LHD ýerasty ýükleýji WJ-2

  DALI WJ-2 LHD, ýerasty magdan gazmak üçin niýetlenen ykjam we ýeňil dar damar ýükleýji.Onda 4 metrik tonna tramwaý kuwwaty we iň oňat synpda ýük götermek-agram derejesi bar.WJ-2 ýükleýjisi üç hereketlendirijiniň alternatiwasyny hödürleýär;3-nji derejeli / III derejeli A we iki derejeli 2/2-nji tapgyra, hemmesi Deýtsden.Gurluşda pru springina ulanylýan, gidrawliki tormozlar bilen enjamlaşdyrylan CMG ýa-da DANA oklary ulanylýar.Çelek alternatiwalarynda adaty ýalaňaç dodak çelekleri we ejektor çelegi bar.

 • 3 ton Mining LHD Underground Loader WJ-1.5

  3 tonna magdan LHD ýerasty ýükleýji WJ-1.5

  Dar damar gazmak üçin ykjam we ýeňil Load Haul Dump (LHD).(Uzakdan dolandyryş bar) Dar damar operasiýalarynda işleýän wagtyňyzda peselmegi, has çeýeligi we operatoryň howpsuzlygyny hödürleýär.Işlemek we goldamak aňsat, we operatoryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin enjamyň yzky çarçuwasynda ýerleşýän operator bölümini özünde jemleýär.

 • 1.0m3 Diesel Underground Scooptram WJ-1

  1.0m3 Dizel Underground Scooptram WJ-1

  Dar damar gazmak üçin ykjam we ýeňil Load Haul Dump (LHD).(Uzakdan dolandyryş bar)

  WJ-1.0 minalara tonna köpeltmek we gazyp almak üçin çykdajylary azaltmak üçin aýratynlyklardan doly.Maşynyň giňligini, uzynlygyny we öwrüm radiusyny optimizirlemek üçin döredilen, dar tunellerde az eritme we has az çykdajy üçin amatly mümkinçilik döredýär.

 • Small Tunnel Underground Mining LHD WJ-1

  Ownuk tunel ýerasty magdan LHD WJ-1

  WJ-1.0 dar damar amallarynda işleýän wagty peseldilen eritme, has çeýeligi we operatoryň howpsuzlygyny hödürleýär.Işlemek we goldamak aňsat, we operatoryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin enjamyň yzky çarçuwasynda ýerleşýän operator bölümini özünde jemleýär.

 • 2 ton Mining LHD Underground Loader WJ-1

  2 tonna magdan LHD ýerasty ýükleýji WJ-1

  WJ-1 dar damar gazmak üçin ykjam we ýeňil Load Haul Dump (LHD) bolup, işlemek we goldamak aňsatdyr we operatoryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin enjamyň yzky çarçuwasynda ýerleşýän operator bölümini özünde jemleýär.WJ-1 magdanlara tonnany köpeltmek we gazyp almak üçin çykdajylary azaltmak üçin aýratynlyklardan doly.Has az eritmek we has az çykdajy üçin dar tunellerde işlemäge mümkinçilik berýän maşynyň giňligini, uzynlygyny we öwrüm radiusyny optimizirlemek üçin işlenip düzüldi.

 • 1.2 ton Mining LHD Underground Loader WJ-0.6

  1,2 tonna magdan magdan LHD ýerasty ýükleýji WJ-0.6

  DALI WJ-0.6 dar damar gazmak üçin kiçi LHD ýerasty ýükleýjidir (Uzakdan dolandyryş bar).Dar damar operasiýalarynda işleýän wagtyňyzda peselmegi, has çeýeligi we operatoryň howpsuzlygyny hödürleýär.Işlemek we goldamak aňsat, we operatoryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin enjamyň yzky çarçuwasynda ýerleşýän operator bölümini özünde jemleýär.WJ-0.6 minalara tonnany köpeltmäge we gazyp almak çykdajylaryny azaltmaga kömek edýän aýratynlyklardan doly.Has az eritmek we has az çykdajy üçin dar tunellerde işlemäge mümkinçilik berýän maşynyň giňligini, uzynlygyny we öwrüm radiusyny optimizirlemek üçin işlenip düzüldi.