• Bulldozers at work in gravel mine

Haryt

 • 7 Ton Electric LHD Underground Loader WJD-3

  7 tonna elektrik LHD ýerasty ýükleýji WJD-3

  DALI WJD-3 LHD ýerasty ýükleýji kabinasy, operator üçin deňeşdirip bolmajak ýer we giň ýerleşiş hödürleýär.Sanlaşdyrmak we intellekt ulgamynda DALI WJD-3, DALI intellektual dolandyryş ulgamy we bortdaky enjamlardaky standart enjamlardaky DALI sanly hyzmatlar bilim gutusy ýaly akylly çözgütleri özünde jemleýär.Önümçilige gözegçilik etmek üçin, ýükleýji DALI-iň Integrirlenen agram ulgamy (IWS) we OptiMine çözgüdi bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

 • 4 Ton Electric LHD Underground Loader WJD-2

  4 tonna elektrik LHD ýerasty ýükleýji WJD-2

  Üç fazaly asynkron hereketlendirijini güýç çeşmesi hökmünde ulanmak, dar damar gazmak üçin ykjam we ýeňil ýüklemek, daşamak we düşürmek üçin enjamdyr.Gowy geçirijiligi bar.Dar damar amallarynda has çeýeligi we operatoryň howpsuzlygyny üpjün edýär.Işlemek we goldamak aňsat, operatoryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin enjamyň yzky çarçuwasyndaky operasiýa otagy bilen häsiýetlendirilýär.

 • 3 Ton Electric LHD Underground Loader WJD-1.5

  3 tonna elektrik LHD ýerasty ýükleýji WJD-1.5

  Dar damar gazmak üçin ykjam we ýeňil Load Haul Dump (LHD).(Uzakdan dolandyryş bar)
  Dar damar operasiýalarynda işleýän wagtyňyzda peselmegi, has çeýeligi we operatoryň howpsuzlygyny hödürleýär.Işlemek we goldamak aňsat, we operatoryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin enjamyň yzky çarçuwasynda ýerleşýän operator bölümini özünde jemleýär.

 • 2 Ton Electric LHD Underground Loader WJD-1

  2 tonna elektrik LHD ýerasty ýükleýji WJD-1

  DALI-iň ýerasty skopram ýükleýjileri çeýeligi ýokarlandyrmak, öndürijiligi ýokarlandyrmak we magdan ýüklemek we daşamak üçin çykdajylary azaltmak üçin işlenip düzülendir. DALI ýüklemek we çekmek enjamlary iň kyn şertlerde-de ýokary operatora amatlylygy we durnuklylygy hödürleýär. DALI dag magdanlarynyň hemmesi Netijeli howpsuzlygy ýapmak ulgamlaryny goşmak bilen esasy halkara howpsuzlyk standartlarynyň talaplary.Dolandyryşdan goramak (ROPS) we ýykylan zatlardan (FOPS) örtükler ähli bölümlerde standartdyr.Öňe we yzky kameralara işlemegiň aňsatlygyny we howpsuzlygyny hasam ýokarlandyrmak üçin mümkinçilikler bar.

 • 1.2 Ton Electric LHD Underground Loader WJD-0.6

  1.2 tonna elektrik LHD ýerasty ýükleýji WJD-0.6

  DALI WJD-0.6 LHD ýerasty ýükleýjisi 1200 kg agyrlyk ýükleýji, dünýädäki iň kiçi skopramdyr.Dar damar gazmak üçin ykjam we ýeňil Load Haul Dump (LHD).Dar damar operasiýalarynda işleýän wagtyňyzda peselmegi, has çeýeligi we operatoryň howpsuzlygyny hödürleýär.Işlemek we goldamak aňsat, we operatoryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin enjamyň yzky çarçuwasynda ýerleşýän operator bölümini özünde jemleýär.