• Bulldozers at work in gravel mine

Habarlar

 • Batareýa skopramynyň ösüşi

  Batareýa skopramynyň ösüşi DALI tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen we öndürilen 3 kub metrlik batareýa skopramy (model DLWJ-3B) agyr önümçilik synagyndan üstünlikli geçdi we ýakyn wagtda müşderilere ýetiriler.DLWJ-3B batareýa LHD ýerasty ýükleýjiniň peýda bolmagy diňe bir çözmeli däl ...
  Koprak oka
 • Täze 1,5 kub metrlik skooptram synagdan geçýär

  1.5 kub metrlik skooptram synagdan geçýär DALI, esasan LHD ýerasty ýükleýjini, ýerasty zyňylýan awtoulaglary, peýdaly ulaglary we ş.m. öndürmek we satmak bilen meşgullanýan hünärmen ýerasty magdan enjamlaryny öndüriji bolup, enjamlar 63 ýurda, esasanam Latyn Ame eksport edildi. ..
  Koprak oka
 • “Scooptram” we magdan awtoulaglary üçin satuw tapgyrlary

  “Scooptram” we magdan ýük awtoulaglary üçin satuw tapgyrlary “Qixia Dali Mining Machine Co., Ltd.”, skoptram we ýerasty magdan awtoulaglaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşen öndüriji.Önümlere dizel LHD ýerasty ýükleýji, elektrik LHD ýerasty ýükleýji, batareýa skopramy, öl ...
  Koprak oka
 • Boliwiýa distribýutory döredildi

  Hytaýda iň uly ýerasty magdan enjamlaryny öndüriji hökmünde DALI-nyň Demirgazyk Amerikada, Latyn Amerikasynda, GDA sebitinde, Günorta-Gündogar Aziýada, Awstraliýada, Afrikada we Gündogar Europeewropada köp sanly müşderisi bar.Uly magdançylyk kompaniýalarynyň köpüsi, BIRINJI QYA ýaly DALI bilen çuňňur hyzmatdaşlygy ýola goýdy ...
  Koprak oka
 • Dali LHD-iň önümçilik tehnologiýasyny optimizasiýa we täzelik

  DALI hünärli we ygtybarly LHD ýerasty ýükleýjini öndürmäge ygrarlydy. Magdançylyk pudagynyň üýtgeýän tehnologiki tendensiýalaryna uýgunlaşmak üçin DALI täze sanly öwrülişikde pudaga kömek etmek üçin täze topar hödürledi.Taslamanyň ýolbaşçysy: “Umuman, ...
  Koprak oka
 • Explanation Of Da...

  Dali ýerasty skopramynyň düşündirişi

  DALI, Hytaýyň ýerasty skoptram zawodynyň biridir. Undererasty skopram, ýerasty magdan we tunel taslamalaryny ýerasty ulanmak üçin işlenip düzülendir.DALI, ýerasty magdan gazyp almak we tunel programmalarynda daşamak islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ýerasty LHD-iň giň toparyna eýedir.DAL ...
  Koprak oka
 • Explanation of Da...

  Dali ýerasty ýük awtoulagynyň düşündirişi

  DALI Hytaýyň ýerasty ýük awtoulag zawodynyň biridir. Undererasty ýük awtoulaglary ýerasty magdan we tunel taslamalaryny ýerasty ulanmak üçin işlenip düzülendir.DALI-de ýerasty magdan gazyp almak we tunel programmalarynda ýük daşamak islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ýerasty magdan awtoulaglarynyň giň topary bar....
  Koprak oka
 • Battery Power and...

  Batareýanyň güýji we çuňňur magdan gazmagyň geljegi

  Grounderasty magdanlarda elektromobillige geçende göz öňünde tutulmaly birnäçe batareýa we zarýad beriş tehnologiýasy bar.Batareýa bilen işleýän magdan ulaglary ýerasty magdan gazmak üçin iň amatlydyr.Egzoz gazlaryny çykarmaýandyklary sebäpli, sowadyş we howa çalşygy talaplaryny azaldýarlar ...
  Koprak oka
 • Mining conference...

  Magdançylyk konferensiýasy Týanjininde başlar

  23-nji Hytaý dag magdan konferensiýasy we sergisi 21-nji oktýabrdan 23-nji oktýabr aralygynda kenarýaka Týanjinin şäherinde geçiriler we çäreler onlaýn we ýapyk görnüşde geçiriler.12-nji oktýabrda Pekinde geçirilen Hytaý dag magdanlary konferensiýasy we sergi 2021-iň metbugat ýygnagy. (Chinamining.org.cn-den surat) China Mi ...
  Koprak oka
 • Attention for ope...

  Elektrik skopramynyň işlemegine üns

  Scooptram esasan ýerasty magdanlarda işlemek üçin esasan magdanlary ýük awtoulaglaryna, magdan awtoulaglaryna ýa-da winze daşamak üçin ýüklemek üçin ulanylýar.Käwagt skopram, partlama netijesinde öndürilen boş daşlary daşap bilýän tunel gurluşygynda hem ulanylyp bilner.Elektrik şkafynyň işleýşinde ...
  Koprak oka