• Bulldozers at work in gravel mine

Habarlar

Hytaýda iň uly ýerasty magdan enjamlaryny öndüriji hökmünde DALI-nyň Demirgazyk Amerikada, Latyn Amerikasynda, GDA sebitinde, Günorta-Gündogar Aziýada, Awstraliýada, Afrikada we Gündogar Europeewropada köp sanly müşderisi bar.Köp iri magdançylyk kompaniýalary DALI bilen FIRST QYANTUM, RUSAL, GLENCORE we ş.m. ýaly çuňňur hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

图片1

 

Peruda ýerasty awtoulag

Boliwiýa bazarynyň yzygiderli giňelmegi bilen DALI 120 s-den gowrak satyldykooptramwe Boliwiýada ýerasty magdan awtoulaglary.Hyzmaty gowulandyrmak we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmegi çaltlaşdyrmak maksady bilen DALI Boliwiýada MIGEMET INGENIEROS SRL bilen strategiki hyzmatdaşlyga ýetdi.MIGEMET INGENIEROS SRL, Boliwiýada DALI enjamlaryny satmak we hyzmat etmek üçin DALI markasynyň aýratyn paýlaýjysy hökmünde çykyş eder.

DALI dürli görnüşli sc iberertramwaýweýerasty magdan zyňyjylaryBoliwiýadaky MIGEMET INGENIEROS SRL ammaryna we ätiýaçlyk şaýlary ammary guruň.ALakyn geljekde DALI magdan çykarmak üçin MIGEMET INGENIEROS SRL bilen hyzmatdaşlyk edersergiBoliwiýada hyzmatdaşlygy has çuňlaşdyrmak we Boliwiýa bazaryny giňeltmek üçin Boliwiýada DALI-MIGEMET mowzugy bilen.


Iş wagty: -20anwar-11-2022