• Bulldozers at work in gravel mine

Haryt

 • 5 Ton Underground Mining Battery Locomotive

  5 tonnalyk ýerasty magdan batareýasy lokomotiw

  Bu lokomotiw batareýa bilen işleýär, zyňyndy ýok we magdan gurşawy üçin durnukly.1-1,5 kub metrlik 10-12 magdan awtoulaglaryny alyp biler.Afrika, Orta Aziýa we Günorta Amerika bazarynda giňden ulanylýar.

 • 2.5 Ton Underground Mining Battery Locomotive

  2.5 tonna ýerasty magdan batareýasy lokomotiw

  Batareýa bilen işleýän lokomotiw, 0,75 ~ 1 kub metrlik 5 ~ 6 magdan awtoulagyny alyp biler.Kömür käninde partlama subutnamasy hökmany däl.500mm ýa-da 600mm ölçäň.bu lokomotiwiň synp derejesinde iň gowy hilidigi subut edildi.

 • 1.2 Ton Underground Mining Battery Locomotive

  1.2 tonna ýerasty magdan batareýasy lokomotiw

  1,2 tonna batareýa lokomotiw, IGBT kontrolleýjiniň görnüşine ýa-da AC kontrolleýjisine tizlik bilen gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Highokary başlangyç momenti, güýçli çekiş güýji we göterijilik ukyby, energiýa tygşytlylygy we pes tehniki iş artykmaçlygy bar.Şeýle hem howany nemlendirmek we elektrik tormozlamak funksiýalarynda ulanylýar we howpsuz işläp bilýär.